Photos

Rooms
Common Areas
Exterior

4009 Gateway Blvd NW

Edmonton, AB  T6J 5H2

 

Local: 780-438-7979

Toll Free: 1-888-430-6363

  • Black TripAdvisor Icon

© 2018 by Economy Inn